ponedjeljak, 23. siječnja 2012.

Referendum "Jeste li za članstvo Hrvatske u EU?"

Županja-Šumarija glasačko mjesto 6

od 905 upisanih birača glasovalo 409 (45,19%) od toga glasovalo:

ZA 333 (81,42%),

PROTIV 75 (18,34%)

nevažeći 1 (zaokruženo i ZA i PROTIV)

Županja-Šumarija II glasačko mjesto 7

od 935 upisanih birača glasovalo 397 (42,46%) od toga glasovalo:

ZA 294 (74,05%),

PROTIV 102 (25,69%)

nevažeći 1 (nije zaokruženo ni ZA ni PROTIV).

Ukupno ŽUPANJA ŠUMARIJA

od 1840 upisanih birača glasovalo 806 (43,80%) od toga glasovalo:

ZA 627 (77,79%),

PROTIV 177 (21,96%)

nevažećih 2 listića (0,25%)

Kao promatrač "Udruge za promicanje i razvoj obrazovanja, jednakosti, ekologije, kulture i tehnologije" skraćeni naziv "PROJEKT", sa sjedištem u Zagrebu, Branimirova 39a dao sam usmeno dvije primjedbe na uočene nepravilnosti koje su unesene u zapisnik o radu tijela za provedbu referenduma.

Nema komentara: